Visie en Missie

Onze missie? We maken het recht op integrale gezondheidszorg waar in Antwerpen Noord.

Visie

We bieden een brede, generalistische zorg aan met extra aandacht voor de specifieke noden in de wijk Antwerpen Noord, postcode 2060. Binnen ons patiëntenbestand streven we een afspiegeling van de populatiemix van de wijk na.

De grenzen van het generalistisch kader zullen regelmatig afgetoetst worden aan onze opdracht. Er is immers geen zuivere grens te trekken tussen eerstelijnsgezondheidszorg en specialistische zorg. We streven echter naar een mooie, evenwichtige overgang tussen beide.

Voor ons betekent gezondheid een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en dus niet enkel de afwezigheid van ziekte. Daarom werken we interdisciplinair en passen we onze disciplines aan zowel volgens de noden van de wijk als volgens het biopsychosociaal model. Volgens dit gegeven is het geestelijk, sociaal en lichamelijk aspect onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de zorg die we aanbieden willen we op deze drie aspecten inspelen.

Naast onze curatieve werking, zijn we ook preventief actief en dit met een grote focus op  gezondheidspromotie. We willen onze patiënten en andere inwoners van 2060 sensibiliseren om zelf een gezonde levensstijl aan te nemen. Door kleine aanpassingen in levensstijl kan vaak een enorme gezondheidswinst geboekt worden. Door hen inzicht te geven in dit proces willen we hun verantwoordelijkheidsgevoel wat hun eigen gezondheid betreft stimuleren en hun zelfredzaamheid daarin versterken.

Deze zelfredzaamheid streven we ook na op sociaal vlak waardoor ze o.a. hun sociaal netwerk verstevigen en zo zelf meer kunnen ondernemen.
Om onze visie op gezondheidszorg voor elke inwoner in de wijk toegankelijk te maken kiezen we ervoor te werken met het forfaitair betalingssysteem en dit vanuit een sociaal oogmerk. Dit laat ons toe ook mensen zonder mutualiteit verder te helpen.

Door onze werking dragen we bij aan de sociale cohesie en de positieve dynamiek van de wijk. Om een hoger gezondheidspeil te bereiken, zowel op  inwonersniveau als op  wijkniveau, tracht het WGC aan beleids-beïnvloeding te doen.