Kernwaarden

Onze kernwaarden geven aan vanuit welke waarden/overtuiging we als organisatie werken.

Zorgzaam

We zijn zorgzaam in al onze relaties, zowel naar patiënten, collega’s als externe relaties. Zorgzaam betekent voor ons respectvol, behoedzaam, voorzichtig.

Enthousiast

We doen ons werk graag, we zijn overtuigd van de toegevoegde waarde en vinden de drijfveer voor wat we doen terug in de werking en bij de collega’s. Dit proces werkt aanstekelijk en belonend.

Efficiënt

We streven ernaar onze werking zo efficiënt mogelijk te maken en daarbij het menselijk aspect zeker niet te vergeten. Efficiëntie betekent voor ons: kwaliteit, resultaat en professionalisme.

Loyaal

We zijn loyaal naar collega’s en patiënten  en streven hierbij naar een soepele werking. Loyaliteit betekent voor ons eerlijkheid, flexibiliteit en assertiviteit.

Veelzijdig

Het aspect veelzijdigheid komt terug in vele aspecten van onze werking: de veelheid aan nationaliteiten, de interdisciplinaire werking, het biopsychosociaal model waar we mee werken, en de overlegstructuur die we nastreven.

Verbinding

Een interdisciplinaire werking werkt enkel goed als er verbinding gecreëerd wordt tussen al deze disciplines, verbinding tussen zorgverstrekker en patiënt, verbinding tussen alle nationaliteiten in onze wachtkamer, verbinding tussen alle medewerkers.

Met deze kernwaarden gingen we ook aan de slag om een woordwolk te maken.

Screen Shot 2015-12-21 at 10.29.22