Aanbod artsen

In ons WGC zijn momenteel 6 erkende huisartsen aan het werk: Dr. Yet Ceulemans, Dr. Laure Clinckemalie ((tijdelijk afwezig tot juni 2024 – vervanging door Dr. Julie Van Goethem),  Dr. Victor Camerlynck , Dr. Nele Augustyns , Dr. Annelies Lonnée en Dr. Laura Timmerman. Dr. Korneel Frateur is huisarts in opleiding in onze praktijk. 

Wij werken in een interdisciplinair samenwerkingsverband, waarbij elke huisarts inzage heeft in uw medisch dossier, met inachtname van het beroepsgeheim.

Ons medisch aanbod

Hieronder volgt een niet limitatieve lijst van zaken waarvoor u bij ons terecht kan

 • Lichamelijke klachten
 • Psychische problemen
 • Preventieve onderzoeken en behandeling
 • Screening van hart- en vaatziekten
 • Screening kanker (o.a. baarmoederhalsuitstrijkje)
 • Zwangerschapsbegeleiding (in samenwerking met de gynaecoloog)
 • Diabetes (suikerziekte)
 • Anticonceptie (inclusief het plaatsen van een spiraal of een hormoonstaafje)
 • Electrocardiogram (ECG , filmpje van het hart)
 • Bloedonderzoek en bijhorende advies
 • Spirometrie (longfunctiebepaling)
 • Kleine heelkundige ingrepen (wegname wratjes, ingegroeide teennagel, moedervlekjes,…)
 • Verzorging bij ongevallen en kwetsuren (hechtingen, verzorging van wonden,…)
 • Opvolgen medisch dossier & beheren van uw medisch dossier
 • Sociale vragen

Het WGC als gezondheidscoach

In ons centrum treedt de huisarts op als uw gezondheidscoach. U kan bij hem/haar terecht met al uw vragen omtrent uw fysieke of psychische klachten. Indien nodig zal de huisarts u dan doorverwijzen naar de sociaalverpleegkundigen en/of psychologen verbonden aan de praktijk. Ook de doorverwijzing naar specialisten of andere disciplines gebeurt in samenspraak met de huisarts.
Uw huisarts behoudt ten allen tijde het overzicht over uw Globaal Medisch Dossier via gestructureerd overleg met alle andere interne en externe zorgverstrekkers.

De zorg die we aanbieden is gebaseerd op het principe van de evidence based medicine.

Het WGC als opleidingspraktijk

Naast de vaste huisartsen is er bij ons ook een HAIO actief die jaarlijks wisselt.
Een HAIO (Huis Arts In Opleiding) is een reeds afgestudeerde arts, die een verdere specialisatie in de huisartsgeneeskunde volgt. De HAIO voert zelfstandig consultaties uit, in nauw overleg met een erkend praktijkopleider. We beschouwen een HAIO als een absolute meerwaarde voor de praktijk algemeen, en voor de patiënten in het bijzonder.

De praktijk krijgt ook op regelmatige basis een aantal studenten Geneeskunde die stage komen volgen in de praktijk. De opleiding van toekomstige collega’s vinden wij namelijk belangrijk .