Vraag en antwoord

Vraag en Antwoord

Hoe moet ik mij inschrijven?

Woon je in 2060 Antwerpen en wil je weten of je je bij ons kan inschrijven? Neem dan contact op met het onthaal.
Kom naar het onthaal en meld je aan. Dan kan elke dinsdag tussen 13:30 uur en 18 uur. Let wel: om een goede opvolging van zorg te kunnen waarborgen, kan het zijn dat we eerst een gesprek inplannen met één van onze verpleegkundige. De inschrijving zelf is gratis.
Wat neem je mee?
1. drie klevertjes van het ziekenfonds
2. identiteitskaart
3. als je niet bij een ziekenfonds bent: je medische waarborg van het OCMW of papieren van Fedasil
4. een tolk, als dat nodig is
Door je in te schrijven verklaar je je akkoord met het forfaitair systeem en kom je steeds naar het centrum telkens je een huisarts of verpleegkundige nodig hebt. Omdat het wijkgezondheidscentrum maandelijks een vast bedrag ontvangt voor alle ingeschreven patiënten, moet je hier niet meer te betalen. Alle consultaties zowel bij de huisartsen, sociaalverpleegkundigen en psychologen alsook alle sessies in het kader van gezondheidspromotie worden je aangeboden binnen dit systeem. Ook achteraf moet je geen prestatiebriefje indienen bij de mutualiteit.

Eens je ingeschreven bent in het centrum wordt een consultatie bij een andere huisarts, buiten de praktijk, niet terugbetaald, tenzij je beroep moet doen op de wachtdienst.

Wat zijn de voorwaarden voor inschrijving?

Woon je in 2060 Antwerpen en wil je weten of je je bij ons kan inschrijven? Neem dan contact op met het onthaal.

Indien je geen recht hebt op tussenkomst van de mutualiteit zijn er drie mogelijkheden:

  • Ofwel word je geholpen door het OCMW via de wet op de dringende medische hulp. (dringende medische hulp – KB 12/12/1996)
  • Ofwel word je geholpen via de medische cel van FEDASIL.
  • Ofwel heb je geen recht op tussenkomst van mutualiteit, OCMW of FEDASIL

Ook dan word je in de Regent geholpen.

Inschrijvingen van kinderen

Kinderen ouder dan 14 jaar kunnen zich zelf inschrijven. Kinderen jonger dan 14 jaar worden door de ouders ingeschreven.

Hoe worden kinderen van gescheiden ouders ingeschreven?

Kinderen van gescheiden ouders kunnen ingeschreven worden als ze ten laste zijn van de ouder die zich inschrijft.

Familie van ingeschreven patiënten?

Familieleden die tot het kerngezin behoren ( = kinderen en ouders), en op hetzelfde adres wonen, kunnen ook ingeschreven worden. Neem contact op met het onthaal om je in te schrijven.

Krijg ik altijd dezelfde huisarts?

Binnen ons centrum kan je bij verschillende huisartsen terecht; wij werken met één medisch dossier dat toegankelijk is voor alle artsen.
Wij raden je echter aan om toch steeds bij dezelfde arts op consultatie te gaan. Deze arts ken je het beste en kan je bijgevolg ook het beste verder helpen.
Is het dringend? Bel tussen 8:30 en 10 uur voor een afspraak de dag zelf. Hier bestaat de kans dat je niet bij je vaste huisarts terecht kan maar wel bij de artsen die permanentie hebben.
Indien je in de mogelijkheid bent een afspraak te maken met uw vaste arts is dat te verkiezen.

Kan ik me enkel voor één discipline inschrijven? Arts, verpleging, psychologen, diëtiek, gezondheidspromotie ?

Neen, bij inschrijving in ons centrum ben je automatisch ingeschreven voor zowel medische als verpleegkundige zorgen.

Kan de thuisverplegingsdienst dan nog komen als ik ingeschreven ben in het wijkgezondheidscentrum?

Neen, in principe worden verpleegkundige zorgen van buiten de praktijk niet vergoed door de mutualiteit. Onze verpleegkundigen kunnen je thuis komen verzorgen.
Soms wordt er ook, na overleg, samengewerkt met externe thuisverplegingsdiensten om de continuïteit van de verzorging te verzekeren.  

Wat als ik na ontslag uit het ziekenhuis nog nazorg nodig heb van een verpleegkundige?

Tijdens de opname dien je aan de hoofdverpleegkundige of arts van het ziekenhuis te melden dat je ingeschreven bent in het wijkgezondheidscentrum. Zij kunnen dan een verwijsbrief meegeven. Je kan best het wijkgezondheidscentrum zo snel mogelijk verwittigen zodat wij de nazorg kunnen plannen.

Kan ik een huisbezoek vragen?

Ja, indien medisch noodzakelijk, kan de huisarts aan huis komen. Wij vragen wel om, in de mate van het mogelijke, zelf naar het centrum te komen. Bij een consultatie op de praktijk beschikken we over uw elektronisch dossier en alle medische middelen om je optimale zorgen te verlenen. Vraag een huisbezoek aan vóór 10 uur.

Wat moet ik doen als ik ’s avonds of 's nachts een huisarts nodig heb?

Wanneer je een arts nodig hebt als het centrum gesloten is en je niet kan wachten tot de dag daarop dan kan je terecht bij de huisarts van wacht. Je kan deze bereiken op het nummer 03/283 14 50
Je betaalt deze dokter zelf. Dit getuigschrift / betalingsbewijs neem je mee de volgende keer dat je je aandient in het centrum. Het centrum zal je deze consultatie terugbetalen, het remgeld betaal je zelf. Je hoeft dus niet naar het ziekenfonds te gaan.

Wat moet ik doen als ik in het weekend een huisarts nodig heb?

In dit geval begeeft u zich naar de huisartsenwachtpost in de Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen, telnr. 03/283 14 50. De wachtpost is open van vrijdag 18u tot maandagmorgen 8u en op wettelijke feestdagen.

Je betaalt deze dokter zelf. Dit getuigschrift neem je mee de volgende keer dat je je aandient in het centrum. Het centrum zal je deze consultatie terugbetalen, het remgeld betaalt je zelf. Je hoeft dus niet naar het ziekenfonds te gaan.

Alle informatie is ook na te lezen op de vernieuwde website: www.huisartsenminerva.be

Wat als ik dringend een huisarts nodig heb op vakantie?

Als je op vakantie bent in België kan je daar een huisarts raadplegen. Met het briefje van die arts kom je achteraf naar het centrum zodat wij je deze consultatie kunnen terug betalen (zonder remgeld).
Wanneer je in het buitenland op vakantie gaat, informeer je op voorhand bij je ziekenfonds. Bij een consultatie betaalt je de dokter en bezorg je de factuur aan de mutualiteit. Het ziekenfonds betaalt je de kosten terug als hier rond een afspraak bestaat tussen het land en België (de E 111 regeling).

Kan ik nu gratis medicatie krijgen?

Neen, de inschrijving in het forfaitair systeem geldt alleen voor de dienstverlening van de praktijk. Medicatie valt hier niet onder en betaal je zelf.

Voorschriften

Vanaf 15 september 2022 is het elektronisch voorschrift verplicht. Je krijgt geen papieren voorschrift meer mee, tenzij je hier naar vraagt bij je huisarts of verpleegkundige.

Hoe werkt het?
Tijdens de consultatie stuurt je huisarts de voorschriften digitaal naar je apotheker. Je kan je medicatie daarna afhalen bij je apotheek met je eID-kaart. Voor kinderen zonder eID-kaart worden wel papieren voorschriften gemaakt.

Wil je je medicatie zelf opvolgen?

Ga naar de website www.voorschriftopzak.be of installeer de app ‘Voorschrift op zak’ op je smartphone. Inloggen kan via itsme of je eID-kaart.

Wie geen smartphone heeft of niet zo goed met de computer kan werken kan samen met de apotheek naar zijn digitaal dossier kijken en voorschriften opvragen en bespreken.

Uitgebreide info is te vinden op de overheidsplatformen MijnGezondheid.be of MyHealthViewer.be

Wat als ik naar de tandarts wil gaan?

Er worden in de praktijk geen tandheelkundige zorgen verleend.
Je raadpleging bij de tandarts betaal je zelf, je brengt achteraf de briefjes binnen bij uw mutualiteit.

Mag ik een specialist raadplegen zonder eerst bij de huisarts geweest te zijn?

Het is beter eerst de huisarts te contacteren om samen te overleggen of een consultatie bij de specialist nodig is. De huisarts kan dan een verwijsbrief schrijven met alle nodige medische gegevens.
Op deze manier kan je éénmaal per jaar en per specialist een verhoogde terugbetaling krijgen van de mutualiteit. Je huisarts geeft je hiervoor een formulier mee.

Wordt mijn ziekteverzekering duurder als ik patiënt ben van een wijkgezondheidscentrum? Behoud ik de andere voordelen van de ziekteverzekering?

Je hoeft geen extra bijdrage te betalen aan je mutualiteit. Je ziekteverzekering blijft ook tussenkomen in de kosten van de apotheek, specialist, tandarts en je geniet verder van alle voordelen.

Doet elke mutualiteit mee aan dit inschrijvingssysteem?

Ja, het is wettelijk voorzien dat elke mutualiteit meewerkt.

Als de patiënten niets betalen, waar haalt het wijkgezondheidscentrum zijn middelen dan?

Het wijkgezondheidscentrum ontvangt maandelijks, voor elke ingeschreven patiënt , een vaste vergoeding van het ziekenfonds waarbij de patiënt aangesloten is. Dit is wat wij noemen het “forfaitair systeem”.

Wat als ik verhuis?

Als je binnen ons werkingsgebied, Antwerpen 2060, verhuist dan geef je gewoon je nieuwe adres door aan het onthaal.

Verhuis je naar een andere wijk of stad dan vragen wij je dit zo snel mogelijk te melden aan het onthaal. Indien je wenst, zoeken wij dan samen met jou een andere huisarts of wijkgezondheidscentrum dicht bij je nieuwe woonst.

Kan ik mij uitschrijven als ik wil?

Je kan je steeds uitschrijven. Hiervoor kom je best persoonlijk langs om alle papieren in orde te maken. Indien dit niet lukt kan je dit ook doen per aangetekend schrijven.
De administratieve periode om je uitschrijving in orde te maken duurt ongeveer 1 maand. Tot die datum blijf je voor al uw consultaties naar de Regent komen.

Wat als ik naar een ander wijkgezondheidscentrum wil gaan?

Bij verhuis kan je naar het wijkgezondheidscentrum van je nieuwe woonplaats gaan. Je kan echter niet in twee wijkgezondheidscentra tegelijkertijd ingeschreven zijn.
Vooraleer je in te schrijven in het nieuwe centrum moet u zich eerst uitschrijven in de Regent.

Wat gebeurt er met mijn medisch dossier als ik mij in- of uitschrijf in het wijkgezondheidscentrum?

Je kan toelating geven om uw medisch dossier op te vragen bij de vorige huisarts.
Indien je je uitschrijft zal onze arts uw medisch dossier samenvatten en doorgeven aan de nieuwe arts.