Vraag en antwoord

Vraag en Antwoord

Hoe moet ik mij inschrijven?

Woont u in 2060 en u wil zich inschrijven bij ons? Dan kan u zich elke dinsdag aanmelden aan het onthaal tussen 14 uur en 15 uur. Let wel: per keer schrijven we maar een beperkt aantal mensen in. De inschrijving zelf is gratis.
Per gezinslid dat zich wil inschrijven hebben we drie klevertjes van het ziekenfonds nodig. U controleert zelf op voorhand de gegevens op de klevertjes alsook of uw aansluiting bij het ziekenfonds in orde is. Neem ook medicatie mee die u reeds neemt zodat we uw medisch dossier kunnen vervolledigen.

Door u in te schrijven verklaart u zich akkoord met het forfaitair systeem en bent u bereid steeds naar het centrum te komen telkens u een huisarts of verpleegkundige nodig heeft. Omdat het wijkgezondheidscentrum maandelijks een vast bedrag ontvangt voor alle ingeschreven patiënten, hoeft u hier niet meer te betalen Alle consultaties zowel bij de huisarts, sociaalverpleegkundige en psychologe alsook alle sessies in het kader van gezondheidspromotie worden u aangeboden binnen dit systeem. Ook achteraf hoeft u geen prestatiebriefje in te dienen bij de mutualiteit.

Eens u ingeschreven bent in het centrum wordt een consultatie bij een andere huisarts, buiten de praktijk, niet terugbetaald, tenzij u beroep moet doen op de wachtdienst.

Wat zijn de voorwaarden voor inschrijving?

Iedereen die in de wijk met postcode 2060 woont kan terecht in ons wijkgezondheidscentrum.

Indien u geen recht heeft op tussenkomst van de mutualiteit zijn er drie mogelijkheden:

  • Ofwel word u geholpen door het OCMW via de wet op de dringende medische hulp. (dringende medische hulp – KB 12/12/1996)
  • Ofwel word u geholpen via de medische cel van FEDASIL.
  • Ofwel heeft u geen recht op tussenkomst van mutualiteit, OCMW of FEDASIL

Ook dan wordt u in de Regent geholpen.

Inschrijvingen van kinderen

Kinderen ouder dan 14 jaar kunnen zich zelf inschrijven. Kinderen jonger dan 14 jaar worden door de ouders ingeschreven.

Hoe worden kinderen van gescheiden ouders ingeschreven?

Kinderen van gescheiden ouders kunnen ingeschreven worden als ze ten laste zijn van de ouder die zich inschrijft.

Familie van ingeschreven patiënten?

Familieleden die tot het kerngezin behoren ( = kinderen en ouders), en op hetzelfde adres wonen, kunnen ook ingeschreven worden. Zij worden niet op een wachtlijst geplaatst.

Krijg ik altijd dezelfde huisarts?

Binnen ons centrum kan u bij verschillende huisartsen terecht; wij werken met één medisch dossier dat toegankelijk is voor alle artsen.
Wij raden u echter aan om toch steeds bij dezelfde arts op consultatie te gaan. Deze arts kent u het beste en kan u bijgevolg ook het beste verder helpen.
Tijdens de vrije raadpleging bestaat de kans dat u niet bij uw vaste huisarts terecht kan maar wel bij de artsen die permanentie hebben.
Indien u in de mogelijkheid bent een afspraak te maken met uw vaste arts is dat te verkiezen.

Moet ik mij voor arts en verpleging samen inschrijven in de praktijk? Kan ik me enkel voor één discipline inschrijven?

Neen, bij inschrijving in ons centrum bent u automatisch ingeschreven voor zowel medische als verpleegkundige zorgen.

Kan de thuisverplegingsdienst dan nog komen als ik ingeschreven ben in het wijkgezondheidscentrum?

Neen, in principe worden verpleegkundige zorgen van buiten de praktijk niet vergoed door de mutualiteit. Onze verpleegkundigen kunnen u thuis komen verzorgen.
Soms wordt er ook, na overleg, samengewerkt met externe thuisverplegingsdiensten om de continuïteit van de verzorging te verzekeren.  

Wat als ik na ontslag uit het ziekenhuis nog nazorg nodig heb van een verpleegkundige?

Tijdens de opname dient u aan de hoofdverpleegkundige of arts van het ziekenhuis te melden dat u ingeschreven bent in het wijkgezondheidscentrum. Zij kunnen dan een verwijsbrief meegeven. U kan best het wijkgezondheidscentrum zo snel mogelijk verwittigen zodat wij de nazorg kunnen plannen.

Kan ik een huisbezoek vragen?

Ja, indien medisch noodzakelijk, kan de huisarts aan huis komen. Wij vragen wel om, in de mate van het mogelijke, zelf naar het centrum te komen. Bij een consultatie op de praktijk beschikken we over uw elektronisch dossier en alle medische middelen om u optimale zorgen te verlenen.

Wat moet ik doen als ik ’s avonds of 's nachts een huisarts nodig heb?

Wanneer u een arts nodig heeft als het centrum gesloten is en u niet kan wachten tot de dag daarop dan kan u terecht bij de huisarts van wacht. U kan deze bereiken op het nummer 0900/10 512.
U betaalt deze dokter zelf. Dit getuigschrift neemt u mee de volgende keer u zich aandient in het centrum. Het centrum zal u deze consultatie terugbetalen, het remgeld betaalt u zelf. U hoeft dus niet naar het ziekenfonds te gaan.

Wat moet ik doen als ik in het weekend een huisarts nodig heb?

In dit geval begeeft u zich naar de huisartsenwachtpost in de Lange leemstraat 187, 2018 Antwerpen, telnr. 0900/10 512. De wachtpost is open van vrijdag 19u tot maandagmorgen 7u en op wettelijke feestdagen.

U betaalt deze dokter zelf. Dit getuigschrift neemt u mee de volgende keer u zich aandient in het centrum. Het centrum zal u deze consultatie terugbetalen, het remgeld betaalt u zelf. U hoeft dus niet naar het ziekenfonds te gaan.

Wat als ik dringend een huisarts nodig heb op vakantie?

Als u op vakantie bent in België kan u daar een huisarts raadplegen. Met het briefje van die arts komt u achteraf naar het centrum zodat wij u deze consultatie kunnen terug betalen (zonder remgeld).
Wanneer u in het buitenland op vakantie gaat, informeert u op voorhand bij uw ziekenfonds. Bij een consultatie betaalt u de dokter en bezorgt u de factuur aan de mutualiteit. Het ziekenfonds betaalt u de kosten terug als hier rond een afspraak bestaat tussen het land en België (de E 111 regeling).

Kan ik nu gratis medicatie krijgen?

Neen, de inschrijving in het forfaitair systeem geldt alleen voor de dienstverlening van de praktijk. Medicatie valt hier niet onder en betaalt u zelf.

Voorschriften

Wij vragen om, ook voor voorschriften, een afspraak te maken. De artsen zullen u de medicatie die u chronisch moet nemen voor drie maanden, of soms langer, in dat geval voorschrijven.

Wat als ik naar de tandarts wil gaan?

Er worden in de praktijk geen tandheelkundige zorgen verleend.
Uw raadpleging bij de tandarts betaalt u zelf, u brengt achteraf de briefjes binnen bij uw mutualiteit.

Mag ik een specialist raadplegen zonder eerst bij de huisarts geweest te zijn?

Het is beter eerst de huisarts te contacteren om samen te overleggen of een consultatie bij de specialist nodig is. De huisarts kan dan een verwijsbrief schrijven met alle nodige medische gegevens.
Op deze manier kan u één maal per jaar en per specialist een verhoogde terugbetaling krijgen van de mutualiteit. Uw huisarts geeft u hiervoor een formulier mee.

Wordt mijn ziekteverzekering duurder als ik patiënt ben van een wijkgezondheidscentrum? Behoud ik de andere voordelen van de ziekteverzekering?

U hoeft geen extra bijdrage te betalen aan uw mutualiteit. Uw ziekteverzekering blijft ook tussenkomen in de kosten van de apotheek, specialist, tandarts en u geniet verder van alle voordelen.

Doet elke mutualiteit mee aan dit inschrijvingssysteem?

Ja, het is wettelijk voorzien dat elke mutualiteit meewerkt.

Als de patiënten niets betalen, waar haalt het wijkgezondheidscentrum zijn middelen dan?

Het wijkgezondheidscentrum ontvangt maandelijks, voor elke ingeschreven patiënt , een vaste vergoeding van het ziekenfonds waarbij de patiënt aangesloten is. Dit is wat wij noemen het “forfaitair systeem”.

Wat als ik verhuis?

Als u binnen ons werkingsgebied, Antwerpen 2060, verhuist dan geeft u gewoon uw nieuwe adres door aan het onthaal.

Verhuist u naar een andere wijk of stad dan vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden aan het onthaal. Indien u wenst, zoeken wij dan samen met u een andere huisarts of wijkgezondheidscentrum dicht bij uw nieuwe woonst.

Kan ik mij uitschrijven als ik wil?

U kan zich steeds uitschrijven. Hiervoor komt u best persoonlijk langs om alle papieren in orde te maken. Indien dit niet lukt kan u dit ook doen per aangetekend schrijven.
De administratieve periode om uw uitschrijving in orde te maken duurt ongeveer 2 maanden. Tot die datum blijft u voor al uw consultaties naar de Regent komen.

Wat als ik naar een ander wijkgezondheidscentrum wil gaan?

Bij verhuis kan u muteren naar het wijkgezondheidscentrum van uw nieuwe woonplaats. U kan echter niet in twee wijkgezondheidscentra tegelijkertijd ingeschreven zijn.
Vooraleer u in te schrijven in het nieuwe centrum moet u zich eerst uitschrijven in de Regent.

Wat gebeurt er met mijn medisch dossier als ik mij in- of uitschrijf in het wijkgezondheidscentrum?

U kan aan het onthaal een papier ondertekenen waarmee u toelating geeft om uw medisch dossier op te vragen bij de vorige huisarts.
Indien u zich uitschrijft zal onze arts uw medisch dossier samenvatten en doorgeven aan de nieuwe arts.