Historiek

wgc-historiek-8
wgc-historiek-7
wgc-historiek-6
wgc-historiek-4
wgc-historiek-5
wgc-historiek-3
wgc-historiek-2
wgc-historiek-1

De eerste Vlaamse wijkgezondheidscentra werden opgericht eind jaren ’70. Belangrijke uitgangspunten waren toegankelijkheid en een wijkgerichte, interdisciplinaire aanpak. Om deze laagdrempeligheid te kunnen waarborgen, stapte men af van de prestatiegeneeskunde en koos men resoluut voor het principe van het forfaitaire betalingssysteem.

Op dit moment zijn er 23 Vlaamse WGC’S werkzaam waarvan 9 zich bevinden in Gent. De andere WGC’S liggen verspreid over de andere Vlaamse provincies. In de provincie Antwerpen bevinden zich momenteel 5 WGC’S. Op dit moment zijn er op talrijke plekken verschillende opstartinitiatieven. Er zijn ook 61 Waalse centra (Maisons Médicales). De Vlaamse centra zijn verenigd in de koepelorganisatie VWGC.

Voor meer info zie https://vwgc.be/

De meeste initiatieven tot oprichting kwamen tot stand door een stuurgroep samengesteld uit enthousiaste huisartsen en andere zorgverstrekkers die dan later zelf  in het centrum werkzaam werden. Nu komen er ook geregeld initiatieven vanuit het welzijnsveld, de provincie of de stad.

WGC De Regent opende zijn deuren in september 2008. We startten met 0 patiënten en 5 medewerkers. Op dit moment tellen we +- 3800 patiënten, 24 medewerkers en 1 vrijwilliger. WGC De Regent is tot stand gekomen door een aantal gedreven initiatiefnemers als antwoord op een reële nood in de wijk 2060. WGC De Regent is een onafhankelijke organisatie opgestart met de steun van verschillende partnerverenigingen.