Interdisciplinair

wgc-medisch-2
wgc-medisch-7
wgc-medisch-1
wgc-medisch-5
wgc-toegankelijk-6
wgc-medisch-4
wgc-medisch-2
wgc-toegankelijk-5

Een interdisciplinaire aanpak

In een wijkgezondheidscentrum werken verschillende disciplines  onder één dak. Door structureel overleg en een gedeelde zorgvisie wordt de patiënt vanuit verschillende invalshoeken besproken en kan er een gecoördineerd behandelplan opgesteld worden.

Deze aanpak maakt bovendien de 3 pijlers, waarop ons model gebaseerd is, zichtbaar.

Medisch

Onze huisartsen werken zowel preventief en curatief.

Preventie uit zich in taken zoals :

  • Griepvaccinatie
  • Rook stop
  • Preventieve screenings
  • GMD+

Welzijn

De sociaal verpleegkundigen zetten zich in voor vragen en begeleiding op maatschappelijk vlak, terwijl de psychologen een begeleiding aanbieden op het vlak van  geestelijke gezondheid.

Gezondheidspromotie

Gezondheidspromotie heeft het bevorderen van een gezonde levensstijl als doel. WGC De Regent werkt jaarlijks  een aantal gezondheidsthema’s uit. Dit houdt in dat er per thema een aantal activiteiten worden voorgesteld waaraan de patiënten en de bewoners uit de wijk kunnen deelnemen. Tevens zijn er ook doorlopende projecten zoals yoga en bewegingsexpressie.

Vermits deze pijlers onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, willen we ook op deze 3 domeinen inzetten. Daarom werken we in WGC De Regent  momenteel samen met 6 huisartsen, 3 sociaal-verpleegkundigen, 1 gezondheidspromotor en 2 psychologen.