Inschrijvingen

Hoe kan ik mij inschrijven?

Elke inwoner van Antwerpen 2060 kan zich bij ons inschrijven. De inschrijving zelf is gratis. U kan zich hiervoor telefonisch of persoonlijk aan het onthaal aanmelden. U zal daar dan alle nodige informatie ontvangen. Soms werken we wel met een wachtlijst en is het niet mogelijk om u onmiddellijk in te schrijven.

Door u in te schrijven verklaart u zich akkoord met het forfaitair systeem en bent u bereid steeds naar het centrum te komen telkens u een huisarts of verpleegkundige nodig heeft. Omdat het wijkgezondheidscentrum maandelijks een vast bedrag ontvangt voor alle ingeschreven patiënten, hoeft u hier niet meer te betalen Alle consultaties zowel bij de huisarts, sociaalverpleegkundige en psychologe alsook alle sessies in het kader van gezondheidspromotie worden u aangeboden binnen dit systeem. Ook achteraf hoeft u geen prestatiebriefje in te dienen bij de mutualiteit.

Per gezinslid dat zich wil inschrijven hebben we drie klevertjes van het ziekenfonds nodig. U controleert zelf op voorhand de gegevens op de klevertjes alsook of uw aansluiting bij het ziekenfonds in orde is.

Binnen het wijkgezondheidscentrum werken meerdere huisartsen waar u beroep op kan doen.
Eens u ingeschreven bent kan u niet meer bij een andere huisarts (buiten het centrum) terecht, tenzij u beroep moet doen op de wachtdienst.

Hoe kan ik mij uitschrijven?

U kan zich steeds uitschrijven. Hiervoor komt u best persoonlijk langs om alle papieren in orde te maken. Indien dit niet lukt kan u dit ook doen per aangetekend schrijven.

De administratieve periode om uw uitschrijving in orde te maken duurt meestal 1 tot 2 maanden. Tot die datum moet u nog steeds naar het centrum komen.