Nieuw afsprakensysteem vanaf augustus 2016

Om u beter te kunnen helpen, zullen wij alleen nog op afspraak werken. Vanaf 1 augustus is er geen open consultatie in de voormiddag meer.  Enkel voor zeer dringende zaken kan u ’s morgens nog terecht. Hiervoor meldt u zich fysiek vanaf 8.30 en vóór 10.00 uur aan op de praktijk, dus NIET telefonisch, en wacht u uw beurt af. Voor algemene zaken gelieve afspraken te maken. Dit kan zowel in de voor- als in de namiddag bij uw vaste huisarts.

Leave a Reply